Jak dbać o bezpieczeństwo w warsztacie ślusarskim?

Warsztat ślusarski to miejsce, w którym pracownicy zajmują się obróbką metali. Robią to albo w sposób ręczny albo – zdecydowanie częściej –
z wykorzystaniem różnego rodzaju elektronarzędzi i maszyn. Aby taka praca mogła być naprawdę bezpieczna, najważniejsze staje się przestrzeganie w warsztacie odpowiednich zasad i zaleceń.

Warsztat ślusarki – ważne zasady bezpieczeństwa

W takim miejscu pracy najważniejsze jest to, by nigdy nie doszło do zdarzeń takich jak na przykład jak zaprószenie oczu wiórami metali czy też pochwycenie pracownika przez obracające się elementy maszyn. Ta pierwsza sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla oczu, natomiast druga może prowadzić do zgnieceń, złamań kończyn, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci pracowników. Żadnych procedur bezpieczeństwa nie można więc bagatelizować, natomiast w razie zaistniałej sytuacji, najważniejsze staje się natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy.
W warsztacie ślusarskim jednym z najczęściej wykorzystywanych urządzeń będzie na pewno spawarka. Dlatego jeszcze na etapie przygotowań miejsca pracy, z punktu widzenia bezpieczeństwa, istotne jest, by pomieszczenie ze spawarką miało odpowiednią wysokość. Tam gdzie wykonywane będą roboty spawalnicze wysokość ta nie może być niższa niż 3,75 metra. Kolejne ważne normy, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych wyznaczają między innymi:

 • minimalną kubaturę przypadającą na jednego pracownika,
 • wolną powierzchnię (nie zajętą przez urządzenia i sprzęt na stanowisku spawalniczym),
 • poziom wentylacji ogólnej i stanowiskowej,
 • rodzaj wykończenia wnętrz.

Wszystkie te wytyczne są dokładnie określane w przepisach i rozporządzeniach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Sprawy, które w tych przepisach nie zostały zawarte (m.in. urządzanie innych stanowisk pracy w warsztacie ślusarskim) są regulowane przez ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać określone budynki.

Zobacz również: Nasi partnerzy

Jakich zasad warto przestrzegać w warsztatach ślusarskich?

Takie warsztaty gdzie odbywa się cięcie stali, a więc gdzie pracują przecinarki i inne ostre elektronarzędzia, bardzo ważne staje się to, by:

 • pracować na powierzchniach równych, bez progów i nie śliskich,
 • w pomieszczeniach pracy fizycznej utrzymywać temperaturę nie niższą niż 14 stopni,
 • montaż i eksploatacje maszyn były zgodne z dokumentacją techniczną,
 • pracownicy mieli przydzielone rękawice ochronne (które zmniejszą ryzyko urazów rąk) i okulary ochronne (które niemal całkowicie zlikwidują niebezpieczeństwo wpadnięcia opiłka metalu do oczu),
 • stosować osłony-ekrany przy maszynach.
 • nie demontować z maszyn osłon (bo to mogłoby doprowadzać do różnego rodzaju wypadków),
 • nie trzymać elementów nawiercanych w rękach w czasie obróbki,
 • utrzymywać odpowiednią odległość pomiędzy maszynami i ścianami (minimum 0,75m, a przy ruchu dwukierunkowym minimum 1m).

Wszystkie te zasady będą na pewno bardzo pomocne w utrzymywaniu bezpieczeństwa, ale też komfortu pracy w warsztacie ślusarskim.